Nieuwspagina Administratiegemak

Nieuws

Mocht u willen zoeken in ons uitgebreide nieuwsarchief, dan kunt u hier uw trefwoord invullen


NOW-2 kan worden aangevraagd

Gepubliceerd op: 06-07-20

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor… Lees meer..

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Gepubliceerd op: 01-07-20

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van… Lees meer..

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Gepubliceerd op: 01-07-20

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009… Lees meer..

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Gepubliceerd op: 30-06-20

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS, de tegemoetkoming voor ondernemers in getroffen sectoren. De TVL geldt… Lees meer..

Regeling NOW-2 gepubliceerd

Gepubliceerd op: 24-06-20

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Aanvragen voor de NOW-2 kunnen vanaf 6… Lees meer..

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Gepubliceerd op: 24-06-20

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen vennootschap moet tegengaan. Dat wetsvoorstel is nu… Lees meer..

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

Gepubliceerd op: 24-06-20

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld. Leeftijd op 31-12-2019 ondergrens… Lees meer..

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Gepubliceerd op: 24-06-20

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde… Lees meer..

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

Gepubliceerd op: 24-06-20

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Gebruikelijk… Lees meer..

Ontslag met wederzijds goedvinden

Gepubliceerd op: 24-06-20

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is… Lees meer..

Tozo niet voor student-ondernemers

Gepubliceerd op: 17-06-20

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo sluit aan bij de Participatiewet. Daarin is geregeld dat personen jonger dan 27 jaar geen… Lees meer..

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Gepubliceerd op: 17-06-20

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën hebben onderzocht… Lees meer..

Uw droom, onze missie

Laat administratiegemak het tijdrovende en lastige werk van u overnemen. Zodat u uw handen echt vrij heeft om verder te werken aan uw droom. Lees meer